Co nam daje Solvency II?

europe-436416_1280

Co to jest Solvency?

Jest to dyrektywa, której celem jest zagwarantowanie przez europejskich ubezpieczycieli posiadania odpowiednio wysokich rezerw kapitału.

Posiadanie takich rezerw jest jednym z wymogów bezpieczeństwa prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Jest to tak zwany margines wypłacalności, czyli pewne zgromadzone środki własne ubezpieczyciela, które zapewniają wypłacalność.

Chodzi o to, żeby firmy ubezpieczeniowe mogły skutecznie wywiązać się ze zobowiązań podjętych wobec swoich klientów, a więc wypłacać świadczenia emerytalne czy świadczenia z tytułu polis na życie.

Jakie daje gwarancje Solvency II?

W związku z zawirowaniami na rynkach finansowych i pogarszania się kondycji finansowej firm ubezpieczeniowych wykonano szereg badań i analiz rynku ubezpieczeniowego. Wynikiem tego procesu było zapoczątkowanie prac nad dyrektywą, której głównym celem było położenie nacisku na zwiększenie kontroli sposobu zarządzania ryzykiem przez firmy ubezpieczeniowe. Weryfikacji mają zostać poddane także założenia dotyczące zarządzania ryzykiem.

Wartość kapitału firm ubezpieczeniowych ma być ściśle uzależniona od podejmowanego ryzyka przez te firmy.

Ujednolicone mają zostać również sposoby raportowania firm ubezpieczeniowych w różnych krajach.

Jaki jest zasię obowiązywania Solvency II?

Solvency II obejmie wszystkie firmy ubezpieczeniowe prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej. Oczywiście dotyczy to również Aviva, której siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii.

Kiedy zacznie obowiązywać na dyrektywa?

Zasady Solvency II będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

Opublikowano w:

Aleksandra Krajnik

Doradztwo ubezpieczeniowe to moja pasja. Jako agent pracuję od 2014 roku i zabezpieczam życie i zdrowie setek osób. Polisa to doskonałe narzędzie pod warunkiem, że kwestie prawne są poukładane - współpracuję więc z prawnikami, księgowymi, doradcami sukcesyjnymi. Otaczam klientów kompleksową opieką.