Co powinniśmy wiedzieć o reformie emerytalnej?

doll-550583_1280

Obecnie jestem w trakcie aktualizacji kontaktów z OFE. Przy tej okazji moi klienci zadają mi wiele pytań związanych z reformą emerytalną. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania.

Od kiedy obowiązuje OFE?

Otwarte Fundusze Emerytalne były obowiązkowe dla każdego pracującego od 1999 roku. W 2014 roku sytuacja uległa zmianie na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku. Ustawa ta stwierdza, że obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie w ZUS i jest to wybór domyślny. Osoby rozpoczynające pracę mogą podjąć decyzję o tym, że część składki ma być przekazywana do OFE, wymaga to jednak złożenia odpowiedniej deklaracji do ZUS. Są na to 4 miesiące od momentu podjęcia pracy.

O co chodziło z tym przekazywanie składek z OFE do ZUS w 2014 roku?

Osoby które gromadziły składki w ramach OFE do 31 lipca 2014 roku musiały podjąć decyzję, czy chcą pozostać w OFE czy też chcą gromadzić środki tylko w ramach ZUS i przekazać do ZUS 51,5% środków zgromadzonych w OFE.

Pozostanie w OFE gwarantowało wypełnienie i złożenie stosownej deklaracji w ZUS.

Nie składałem żadnej deklaracji i co teraz?

Oznacza to, że środki są gromadzone w ZUS na indywidualnym koncie.

Jak wrócić do OFE?

Osoby, które nie złożyli deklaracji o pozostaniu w OFE będą mogły powrócić do budowania emerytury w ramach OFE. Pierwsza taka możliwość od 2014 roku pojawia się w 2016 roku, gdy zostanie uruchomione tzw. okno transferowe. Okno transferowe będzie uruchomione między 1 kwietnia, a 31 lipca 2016 roku. Kolejne okna transferowe będą uruchamiane co 4 lata.

Czy emeryturę będę mieć dwie emerytury, jedną wypłacaną przez ZUS, a druga przez OFE?

Emerytura będzie jedna, gdyż do czasu przejścia na emeryturę środki z OFE w całości zostaną przekazane do ZUS w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa.

Suwak bezpieczeństwa to mechanizm przenoszenia środków zgromadzonych w OFE do ZUS przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W ramach tego procesu, każdego miesiąca odpowiednia część kwoty zgromadzonej w OFE jest przekazywana na subkonto w ZUS.

Co się dzieje z pieniędzmi odłożonymi w OFE gdybym nie dożył do emerytury?

Środki zgromadzone w ramach OFE i subkonta ZUS są dziedziczone. Połowa środków jest przekazywana na konto OFE/subkonto ZUS małżonka jeżeli zmarły pozostawał w związku małżeńskim. Pozostała częśc zgromadzonych środków jest przekazywana beneficjentom wskazanym przez zmarłego. Jeżeli zmarły nie wskazał uposażonych, wtedy zgromadzone środki wchodzą do masy spadkowej.

Co zrobić, żeby nie umrzeć z głodu na emeryturze?

Jest tylko jedna droga. Porozmawiać z doradcą o planowaniu finansowym przyszłości i opracować indywidualną drogę do zbudowania zaplecza finansowego, które pozwoli na godne życie na emeryturze.


Wiesz co chcesz robić na swojej emeryturze?

Wiesz jakie powinieneś zgromadzić środki do czasu przejścia na emeryturę?

Masz wątpliwości czy podjęte kroki w budowaniu emerytury są wystarczające?

Jeśli burtują Cię odpowiedzi na którekolwiek z powyższych pytań – skontaktuj się ze mną!

Opublikowano w:

Aleksandra Krajnik

Doradztwo ubezpieczeniowe to moja pasja. Jako agent pracuję od 2014 roku i zabezpieczam życie i zdrowie setek osób. Polisa to doskonałe narzędzie pod warunkiem, że kwestie prawne są poukładane - współpracuję więc z prawnikami, księgowymi, doradcami sukcesyjnymi. Otaczam klientów kompleksową opieką.