IKZE czyli jak oszczędzić i zapłacić niższy podatek dochodowy?

coins-948603_1280

Był wpis o IKE czyli Indywidualnym Koncie Emerytalnym, nadszedł czas na wpis o IKZE tak lubianym przez moich klientów. Dlaczego lubiane? Bo łączy przyjemne (obniżenie podatku dochodowego) z pożytecznym (odkładanie na emeryturę).

Co to jest to IKZE?

Program emerytalny, regulowany ustawą. Najbardziej efektywne jest systematyczne oszczędzanie w dłuższym czasie. Jeżeli wpłaty na IKZE będą środki w pięciu dowolnych latach, a zgromadzone środki będą wypłacone po ukończeniu 65 lat, będą one pomniejszone o  zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

Dostęp do środków oczywiście jest wcześniej, należy się jednak liczyć z koniecznością zapłacenia wtedy podatku.

Maksymalny limit roczny

Maksymalny roczny limit wpłat to 1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej prognozowanego na dany rok; w 2019 r. to 5718 zł.
Wpłaty ponad roczny limit będą zainwestowane w kolejnym roku kalendarzowym.

Oszczędzanie regularne czy ad hoc

Tylko od was zależy, jak częste będą wpłaty na IKZE. Można oszczędzać systematycznie lub nieregularnie, raz na jakiś czas, wpłacać wolne środki. Składka minimalna to 55 zł/mc.

Ulga podatkowa w PIT czyli to co lubimy najbardziej

Wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu za rok, w którym je wniesiono. Pamiętajcie, aby w deklaracji podatkowej podać faktycznie zainwestowaną kwotę − jej wysokość Aviva podaje w liście informacyjnym, który wysyłany jest do klientów na początku roku.

Fundusze do wyboru

W IKZE w AVIVA pieniądze inwestujecie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Do wyboru są fundusze do wyboru – od obligacyjnych funduszy niskiego ryzyka, po fundusze akcyjne, niosące ze sobą wysokie ryzyko inwestycyjne.

Dziedziczenie zgromadzonych środków

Gdy odejdziesz z tego świata przed 65 rokiem życia, to zgromadzone środki nie przepadną. Jeśli przy zawieraniu umowy zostaną wskazane osoby uposażone, będą one uprawnione do otrzymania oszczędności. Wypłacona kwota będzie całkowicie zwolniona  z podatku od spadków i darowizn oraz pomniejszona o 10% podatek dochodowy.

W Wariancie Standardowym IKZE to 101 proc. wartości zgromadzonych środków (nie mniej niż wartość zgromadzonych środków oraz 100 zł)  i wpłaty ponad roczny limit.

Jest też wariant Premiowy IKZE w Aviva, wtedy w razie śmierci wypłacone będzie uposażonym 120 proc. wartości zgromadzonych środków i wpłaty ponad roczny limit. Jeżeli śmierć byłą spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, wtedy wypłacana jest dodatkowo suma ubezpieczenia w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (3000 zł).

Opłaty

Alokacja składek w wariancie standardowym – 96%

Alokacja składek w wariancie standardowym – 94% (obejmuje koszt ochrony ubezpieczeniowej)

Opłata za zarządzanie funduszami – wliczona w jednostkę funduszu więc jeśli widzicie, że fundusz zarobił 2% to jest to stawka z już wliczoną opłatą.

Opłata operacyjna – 50zł – opłata za wcześniejszą wypłatę.

Opłata likwidacyjna – 500 zł (nie więcej niż kwota zwrotu lub transferu) potrącana w razie rezygnacji z IKZE w ciągu pierwszych 12 miesięcy.

Aby uruchomić IKZE…

– spotykamy się by spisać wniosek (potrzebny jest dowód osobisty i około 20 minut),

– wpłacasz jedną składkę,

– po wystawieniu certyfikatu przekazuję dokumenty i oto masz świetny program emerytalny.

 

Zapraszam do kontaktu, porozmawiajmy o IKE. Zadzwoń +48 533 383 505 lub napisz krajnik.aleksandra (at) aviva.com.pl

A jeśli już masz IKE to zawsze możesz przenieść środki i IKE do AVIVA.

Aleksandra Krajnik

Doradztwo ubezpieczeniowe to moja pasja. Jako agent pracuję od 2014 roku i zabezpieczam życie i zdrowie setek osób. Polisa to doskonałe narzędzie pod warunkiem, że kwestie prawne są poukładane - współpracuję więc z prawnikami, księgowymi, doradcami sukcesyjnymi. Otaczam klientów kompleksową opieką.