Jakie jest prawdopodobieństwo śmierci w wypadku, a jakie w wyniku nowotworu?

clouds-808748_1280

Ostatnio rozmawiając z klientami w pięknej miejscowości pod Warszawą, padło stwierdzenie, że Państwo chcą tylko pakiet wypadkowy ponieważ prawdopodobieństwo zachorowania na jakąś poważną chorobę jest niewielkie, a śmierć w wyniku tejże choroby jeszcze mniejsza. Istotnym argumentem była cena proponowanego rozwiązania. Polisa wypadkowa była znacznie tańsza, niż pakiet obejmujący wszelkie rodzaje śmierci.

Postanowiłam wyjaśnić klientom jak towarzystwa ubezpieczeniowe szacują ryzyko, a co za tym idzie, koszty rozwiązań. Zasada jest prosta: im wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego tym składka będzie wyższa.

Skąd towarzystwa ubezpieczeniowe wiedzą jakie jest prawdopodobieństwo zaistnieje zdarzenia, np. choroby czy wypadku?

Wszystkie towarzystwa mają te same źródła szacowania danych na podstawie których szacują ryzyko wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. W Polsce jest to Główny Urząd Statystyczny, z którego są pozyskiwane dane dotyczące: zapadalności na poszczególne rodzaje chorób czy śmiertelności z podziałem na przyczyny zgonów według wieku.

Co jest najczęstszą przyczyną śmierci w Polsce?

Na bazie statystyk GUS przygotowałam wykres znajdujący się poniżej:

przyczyny zgonow w pl

Źródło danych: TUTAJ

Według danych statystycznych najczęściej przyczyną zgonu są choroby układu krążenia i stanowią około 46%. Kolejne miejsce zajmują nowotwory z 25% udziałem. Wypadki są dopiero na trzecim miejscu bo są przyczyną tylko 6% zgonów.

To też wyjaśnia dlaczego ubezpieczenia wypadkowe są dużo tańsze niż polisy obejmujące śmierć w wyniku choroby. Po prostu prawdopodobieństwo zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku jest wielokrotnie niższe, niż śmierć w wyniku choroby. Co za tym idzie, ryzyko dla firmy ubezpieczeniowej też jest niewielkie jeśli chodzi o śmierć wypadkową. Można spojrzeć na to w ten sposób, że tylko 6% klientów będzie wymagało wypłaty świadczenia. W przypadku polis obejmujących wszystkie rodzaje śmierci, ryzyko jest dużo wyższe.

Podsumowując

1 osoba na 2 umrze na choroby układu krążenia

1 osoba na 4 umrze na nowotwór

1 osoba na 16 umrze w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 

Jak sądzicie, czy po przedstawieniu powyższych statystyk, klienci nadal utrzymywali, że pakiet wypadkowy jest wystarczający?

Opublikowano w:

Aleksandra Krajnik

Doradztwo ubezpieczeniowe to moja pasja. Jako agent pracuję od 2014 roku i zabezpieczam życie i zdrowie setek osób. Polisa to doskonałe narzędzie pod warunkiem, że kwestie prawne są poukładane - współpracuję więc z prawnikami, księgowymi, doradcami sukcesyjnymi. Otaczam klientów kompleksową opieką.