Pozostałe

Co nam daje Solvency II?

Posted on

Co to jest Solvency? Jest to dyrektywa, której celem jest zagwarantowanie przez europejskich ubezpieczycieli posiadania odpowiednio wysokich rezerw kapitału. Posiadanie takich rezerw jest jednym z wymogów bezpieczeństwa prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Jest to tak zwany margines wypłacalności, czyli pewne zgromadzone środki własne ubezpieczyciela, które zapewniają wypłacalność. Chodzi o to, żeby firmy ubezpieczeniowe mogły skutecznie wywiązać się […]