Uwaga, uwaga, czyli komunikat Komisji Nadzoru Finansowego

magnifier-424567_1280

Od dłuższego czasu nasila się pewne zjawisko, mianowicie moi klienci są bombardowani telefonami z różnego rodzaju kancelarii prawnych, finansowych i prawno-finansowych. Pracownicy tych firm proponują spotkanie, którego przedmiotem będzie audyt posiadanych rozwiązań ubezpieczeniowych oraz rozmowa na temat jakości obsługi przez firmy ubezpieczeniowe.

Cały problem polega na tym, że na spotkanie przychodzą osoby nie posiadające licencji Komisji Nadzoru Finansowego, nie posiadają pełnomocnictw firm ubezpieczeniowych, zwykle nie posiadają też żadnego wykształcenia z zakresu finansów, ubezpieczeń lub prawa. Na spotkaniach oferują rozwiązania innych firm, namawiając jednocześnie do rozwiązywania umów już posiadanych.

Czym to może grozić?

Przede wszystkim od momentu zawarcia polisy do dnia dzisiejszego wiele mogło się zmienić w naszym życiu. Zwykle zmianom ulega stan zdrowia, niestety z tendencją ku słabszej kondycji. Rezygnując z już posiadanej ochrony ryzykujemy, że nie otrzymamy polisy na tak korzystnych warunkach jak było to możliwe w młodszym wieku. Drugie ryzyko to opcja, że w ogóle nie zostaniemy objęci ochroną ubezpieczeniową.

Co o takim postępowaniu mówi prawo?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.):

• Art. 227. Kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
• Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Co do powiedzenia ma KNF?

W związku z napływającymi do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) licznymi sygnałami dotyczącymi działalności osób, które powołując się na domniemane zlecenie Komisji lub Urzędu zgłaszają się do osób trzecich i przedstawiają jako dokonujący weryfikacji danych osobowych i jakości obsługi klientów podmiotów z sektora emerytalnego i ubezpieczeniowego, informujemy, że KNF ani UKNF nie upoważniają podmiotów zewnętrznych do reprezentowania KNF ani UKNF w takich sprawach.
Jeżeli dany podmiot informuje, że powyższe czynności wykonuje z upoważnienia lub w porozumieniu z Komisją Nadzoru Finansowego (w tym jeżeli dodatkowo oferuje np. produkty finansowe), należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie odpowiednie organy ścigania.

Pamiętaj by poprosić o okazanie pełnomocnictwa!

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym Dz. U. Nr 124, poz. 1154 ze zm.) agent ubezpieczeniowy ma obowiązek okazać klientowi przy pierwszej czynności oraz na każde żądanie klienta dokument pełnomocnictwa udzielonego mu przez zakład ubezpieczeń czy poinformować o wpisie do rejestru pośredników ubezpieczeniowych.

Gdzie można sprawdzić uprawnienia agenta?

Weryfikację można przeprowadzić poprzez sprawdzenie w rejestrze agentów ubezpieczeniowych, który jest dostępny na stronie UKNF pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/.

A na koniec komunikat ze strony AVIVA.

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony klientów, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oświadcza, że nie udzieliło pełnomocnictw do działania w swoim imieniu następującym podmiotom doradztwa finansowego:

 • Eu4ya
 • Warszawska Kancelaria Finansowa
 • Krakowska Kancelaria Finansowa
 • Gdańska Kancelaria Finansowa
 • Małopolskie Centrum Finansowe
 • Krakowskie Centrum Finansowe
 • Kancelaria Prawna Finansowana przez Unię Europejską
 • Kancelaria Finansowa Eu4ya
 • Mazowiecka Izba Finansowa
 • Centrum Logistyki Finansowej
 • Goldberg&Sons Spółka z o.o.

Wymienione podmioty nie są też partnerami strategicznymi Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

Komunikat dostępnym jest na stronie: http://media.aviva.pl/pr/292086/ostrzezenie-dla-klientow-avivy

Aleksandra Krajnik

Doradztwo ubezpieczeniowe to moja pasja. Jako agent pracuję od 2014 roku i zabezpieczam życie i zdrowie setek osób. Polisa to doskonałe narzędzie pod warunkiem, że kwestie prawne są poukładane - współpracuję więc z prawnikami, księgowymi, doradcami sukcesyjnymi. Otaczam klientów kompleksową opieką.