Ubezpieczenie NNW dla dzieci 2022/2023

Kindergarten 2204239 1280

Kogo ubezpieczamy?

Ubezpieczeniem można objąć dzieci uczęszczające do żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły policealnej, domu dziecka, placówki oświatowo-wychowawczej organizującej czas wolny.

Co nowego?

  • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • pobytu w szpitalu z powodu choroby od 1 dnia pobytu w szpitalu (także z powodu koronawirusa),
  • świadczenie z tytułu ukąszenia, użądlenia przez owady (w tym pajęczaki) lub pogryzienia przez psa płatne po 1-ym dniu pobytu w szpitalu – 300 zł

Warianty do wyboru

Assistance

Ubezpieczenie obejmuje też pakiet świadczeń assistance – ilustracja poniżej.

Jak kupić ubezpieczenie?

Aby kupic ubezpieczenie nalezy zapoznać się z dokumentami i dokonać zakupu w pełni online klikając w link.

Najczęściej zadawane pytania

Czy ubezpieczenie NNW Twoje Dziecko działa także poza szkołą, w trakcie ferii i wakacji?
Tak, ubezpieczenie dla dziecka zapewnia ochronę przez 24 godziny na dobę zarówno w szkole jak i poza nią, czyli podczas wyjazdów, ferii, wakacji, na zajęciach pozalekcyjnych itd. Ubezpieczenie szkolne NNW zapewnia ochronę przez cały rok, na terenie całego świata (w niektórych przypadkach koszty są zwracane pod warunkiem poniesienia ich na terytorium RP, szczegóły dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Czy Twoje Dziecko obejmuje wypadki, które się zdarzają w czasie uprawiania sportów? Czy jakieś sporty są wyłączone?
Tak, dzieci chronione są także w trakcie uprawiania sportu. Wyjątkiem jest zawodowe uprawianie sportu oraz sporty wysokiego ryzyka jak np. skoki ze spadochronem, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, pilotowanie samolotów silnikowych, wspinaczka wysokogórska itp. pełna lista sportów podwyższonego ryzyka dostępna jest w OWU “Twoje Dziecko 1/2022”

Czy jazda konna w klubie jest objęta ubezpieczeniem?
Tak, pod warunkiem, że jest to amatorskie uprawianie sportu i nie jest otrzymywane z tego tytułu jakiekolwiek wynagrodzenie.

Czy istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka uczęszczającego do szkoły niesportowej, ale chodzącego do klasy sportowej?
Tak, jest taka możliwość na standardowych warunkach.

Czy istnieje możliwość ubezpieczenia Szkół Mistrzostwa Sportowego?
Niestety, w tym roku nie ma takiej możliwości.

Czy do ubezpieczenia mogą przystąpić studenci?
Niestety nie, do ubezpieczenia mogą przystąpić jedynie osoby uczęszczające do placówek oświatowych. Definicja Placówek Oświatowych znajduję się w OWU Twoje Dziecko.

Czy granie w klubie piłkarskim bez wynagrodzenia wchodzi w zakres?
Tak, amatorskie uprawnianie sportu znajduję się w zakresie ubezpieczenia

Jeśli dziecko będzie przedszkolakiem dopiero od września, to czy przed początkiem września można go ubezpieczyć?
Tak, jednak pod warunkiem, że okres ubezpieczenia będzie odpowiadał dacie przystąpienia dziecka do przedszkola.

18- latek bierze udział w triatlonie, trenuje. Czy jest chroniony polisą Twoje Dziecko?
Tak, jednak pod warunkiem, że:
• jest to amatorskie uprawianie sportu,
• nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia oraz
• nie jest to kolarstwo górskie (taki rodzaj terenu jest wyłączony).

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu.

Aleksandra Krajnik, tel. +48 533 383 505

Aleksandra Krajnik

Doradztwo ubezpieczeniowe to moja pasja. Jako agent pracuję od 2014 roku i zabezpieczam życie i zdrowie setek osób. Polisa to doskonałe narzędzie pod warunkiem, że kwestie prawne są poukładane - współpracuję więc z prawnikami, księgowymi, doradcami sukcesyjnymi. Otaczam klientów kompleksową opieką.