Ubezpieczenie NNW na sezon 2023/2024

nnw_dziecka

KOGO UBEZPIECZAMY

Dzieci, które w momencie objęcia ochroną w ramach polisy nie ukończyły 25 roku życia.

GDZIE DZIAŁA UBEZPIECZENIE

Odpowiadamy za wypadek, który może się zdarzyć na całym świecie. Koszty leczenia, świadczenia assistance, ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci, koszty pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu, rehabilitacja – świadczymy jedynie w Polsce.

OKRES UMOWY

12 miesięcy.

KARENCJA

Brak, ochrona działa od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE DZIECI UPRAWIAJĄCYCH SPORT

Wypłacamy świadczenie gdy dziecko dozna urazu ciała w wyniku uprawiania wyczynowo sportu m.in. piłka nożna, jazda konna, pływanie, sporty walki itp. (ochroną objęte są wszystkie sporty za wyjątkiem sportów wysokiego ryzyka i zawodowego uprawiania sportów).

PRZYKŁAD NAJPOPULARNIEJSZYCH ROSZCZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH

Założenie gipsu na nogę dziecka w wyniku wypadku podczas jazdy na rolkach.

Zwróciliśmy koszty lekarstw, konsultacji ortopedycznych, środków opatrunkowych, rehabilitacji.

NAJWAŻNIEJSZE ATUTY

  • Możliwość wyboru daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,
  • Obejmujemy ochroną uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego powstały w wyniku omdlenia, ataku epilepsji lub zasłabnięcia w przebiegu cukrzycy,
  • Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji powstałych w wyniku wypadku, w tym leczenie stomatologiczne i rehabilitacja (maksymalnie do wartości limitu kwotowego uzgodnionego w umowie).
  • Świadczenia assistance po wypadku,
  • Zwrot kosztów z tytułu odwołania uczestnictwa w wycieczce szkolnej z powodu nagłego zachorowania (jednorazowe świadczenie na okres ubezpieczenia w wysokości określonej w umowie),
  • Ochroną objęci są także uczniowie wykonujący praktyki zawodowe, staż lub wolontariat, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy,
  • Pomoc stomatologiczna znajduje się w zakresie świadczenia zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji powstałych w wyniku wypadku,
  • Wypłata w razie hospitalizacji dziecka wskutek nagłego zachorowania przy hospitalizacji dłuższej niż 4 dni,

DOSTĘPNE PAKIETY

JAK PRZEJŚC DO OFERTY I KUPIĆ UBEZPIECZENIE?

1. Kliknij w poniższy link, aby przejść do oferty: https://nnwdlaszkoly.pl/oferta/T3Wrqa

2. Zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych i wyraź niezbędne zgody, a następnie pobierz wymagane dokumenty.

3. Zapoznaj się z ofertą i opłać wygodnie składkę za pomocą płatności online.

Jednocześnie udostępniam Regulamin serwisu Strefa NNW Szkolne. Proszę o zapoznanie się z jego treścią.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu ze mną (+48 533 383 505) lub Infolinią Allianz pod numerem tel.: +48 224 224 224

DOKUMENTY DO POBRANIA

Definicje:

Sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne, sporty powietrzne, szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, heliskiing, heliboarding, uczestnictwo w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi (pustynia, góry powyżej 4000 m n.p.m., busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego), downhill rowerowy, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, lodowa, speleologia, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach lub desce snowboardowej, jazda na nartach lub desce snowboardowej poza wyznaczonymi trasami, zjazdy ekstremalne, kajakarstwo górskie, rafting.

Zawodowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej uprawniającej do otrzymywania w związku z uprawianiem sportu wynagrodzenia w dowolnej formie, w tym także stypendium lub zwrotu kosztów związanych z uprawianiem sportu w postaci diet, zasiłków niezależnie od tego, czy sport jest uprawiany indywidualnie, czy zespołowo

Opublikowano w:

Aleksandra Krajnik

Doradztwo ubezpieczeniowe to moja pasja. Jako agent pracuję od 2014 roku i zabezpieczam życie i zdrowie setek osób. Polisa to doskonałe narzędzie pod warunkiem, że kwestie prawne są poukładane - współpracuję więc z prawnikami, księgowymi, doradcami sukcesyjnymi. Otaczam klientów kompleksową opieką.