Ostatni dzwonek za zakup świetnego NNW dla dziecka

nnw_dziecka

Tylko do 6 listopada jest możliwość kupienia świetnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dzieciaków.

W tym roku Aviva przygotowała jeszcze szerszą ofertę ubezpieczenia, obejmującą następstwa nieszczęśliwych wypadków jak również świadczenia w razie pobytu w szpitalu spowodowanego nagłym zachorowaniem, również z powodu COVID19.

Polisa obejmuje również świadczenia assistance, m.in. wizyty pielęgniarki czy pokrycie kosztów korepetycji.

DOSTĘPNE WARIANTY

NNW, dziecko, aviva, 2020, 2021, ubezpieczenie

Jak można kupić polisę?

Zakup ubezpieczenia odbywa się całkowicie online – napisz lub zadzwoń do mnie, a wyślę Ci link do zakupu.

Do kogo adresujemy ofertę?

Do dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły policealnej, domu dziecka,  placówek oświatowo-wychowawczej organizującej czas wolny. Ubezpieczenie chroni dzieci również podczas pozaszkolnych zajęć dodatkowych. Maksymalny wiek ubezpieczonego to 25 lat

Jaka jest data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej ?

Do ubezpieczenia można przystąpić z datą 1 września lub 1 października.

Jakie są warianty ubezpieczenia?

Do wyboru jest 6 wariantów różniących się kwotami wypłacanymi w razie zdarzenia. Zestawienie znajduje się powyżej.

Czy istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka uczęszczającego do szkoły niesportowej, ale chodzącego do klasy sportowej ?

Tak, jest taka możliwość na standardowych warunkach. Nie ma natomiast ubezpieczenia dzieci uczęszczających do Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Ważne dokumenty:

Warunki ogólne ubezpieczenia

Tabela uszczerbków

Informacja o dystrybutorze

Aleksandra Krajnik

Doradztwo ubezpieczeniowe to moja pasja. Jako agent pracuję od 2014 roku i zabezpieczam życie i zdrowie setek osób. Polisa to doskonałe narzędzie pod warunkiem, że kwestie prawne są poukładane - współpracuję więc z prawnikami, księgowymi, doradcami sukcesyjnymi. Otaczam klientów kompleksową opieką.