Ubezpieczenie krzyżowe wspólników – co to jest?

justice-423446_1280

Dzisiaj o ubezpieczeniach dla spółek  i o tym co zrobić by nie borykać się z problemami w przypadku śmierci jednego ze wspólników. Spotykając się z właścicielami właśnie tego typu firm poruszam temat ubezpieczenia krzyżowego czym wywołuję zaskoczenie na twarzach moich rozmówców. Rzadko kiedy wspólnicy zadbali o to, by nie martwić się o przyszłość firmy na wypadek śmierci wspólnika. Zwykle słyszę tłumaczenie, że są młodzi, że firma świetnie funkcjonuje. Po chwili dochodzimy jednak do sedna – wspólnicy nie mają pojęcia co mówi prawo w sytuacji gdy jeden ze wspólników umiera. Zakładając spółkę nie uwzględnili odpowiednich zapisów w umowie spółki.

Co to jest ubezpieczenie krzyżowe wspólników?

To potoczna nazwa dla umowy, której celem jest zabezpieczenie wspólników poprzez ubezpieczenie na życie. Wystawiane są dwie lub więcej polis, które ochroną obejmują wspólników, a uposażonymi stają się wspólnicy krzyżowo. Uposażonym może być też spółka. Aby ubezpieczenie rozwiązało problemy w spółce w wypadku śmierci wspólnika, musi być ono powiązane z odpowiednimi zapisami z umowie spółki.

Czy warto odwlekać decyzję o planowaniu spadkowym w czasie?

NIE! Nikt z nas nie ma wpływu na to kiedy umrze, jedyne co możemy zaplanować to sposób rozwiązania zagadnień finansowych po naszej śmierci.

Zwykle nie myślimy o śmierci, chorobach i związanych z tym problemach dopóki coś się nie przydarzy. Nieszczęśliwe wypadki, poważne choroby lub śmierć kogoś bliskiego skłaniają nas do refleksji, jednak mimo wszystko nie podejmujemy decyzji by zabezpieczyć majątek firmy na wszelki wypadek. Zapominamy jednak, że gdy zaczyna się bardzo źle dziać w naszym życiu, zwykle jest już za późno na porządkowanie spraw zawodowych i finansowych. Trudno się spodziewać, żeby w obliczu problemów znaleźć czas na planowanie sukcesji, skoro w sytuacji gdy wszystko było w porządku, tego czasu nie znaleźliśmy.

Poniżej w kilku zdaniach napisałam o tym z czym wiąże się dziedziczenie w spółkach różnego typu.

Dlaczego śmierć jednego ze wspólników to problem w spółce cywilnej?

Spółka cywilna w przypadku śmierci jednego ze wspólników może ulec likwidacji, a spadkobiercy stają się odpowiedzialni za zobowiązania i długi spadkowe zmarłego. Zagrożeniem jest konieczność natychmiastowej konieczności spłat kredytów i zobowiązań zaciągniętych przez spółkę, bo instytucje finansowe zwykle dają sobie możliwość zażądania spłaty zobowiązań w razie śmierci wspólnika.

Udziały w spółce mogą być odziedziczone, i to niesie ze sobą ryzyko, że miejsce po zmarłym wspólniku zajmą osoby nie znające firmy lub nie posiadające odpowiednich kwalifikacji. Oczywiście jeśli w umowie spółki znajdą się odpowiednie zapisy, to istnieje możliwość spłaty spadkobierców wspólnika, trzeba jednak za wczasu zabezpieczyć na to odpowiednie środki.

W sytuacji gdy udziały dziedziczy małoletni spadkobierca, majątek spółki zostaje zablokowany do czasu wykonania spisu z inwentarza , a decyzje w spółce wymagają zgody Sądu Rodzinnego.

Zmiana współwłaściciela spółki to zmiany w dokumentach spółki, w tym zmiana numeru NIP co powoduje zablokowanie upoważnień, kont bankowych, etc.

Na szczęście mam spółkę jawną, czy łatwiej będzie uporządkować sprawy po śmierci wspólnika?

Dla spółki jawnej śmierć wspólnika oznacza likwidację, gdyż ustawodawca nie przewidział możliwości dziedziczenia udziałów (poza nielicznymi wyjątkami). Co za tym idzie wymagane będzie powołanie likwidatorów i spłata rodziny zmarłego wspólnika.

Wymagane jest oszacowanie wartości spółki, a za wszelkie zobowiązania odpowiada się majątkiem spółki w pierwszej kolejności.

Do czasu uporządkowania spraw dotyczących własności w firmie, zablokowane zostają kredyty i płatności i jak wyżej, majątek spółki może zostać zablokowany do czasy wyjaśnienia spraw spadkowych jeśli spadkobierca jest małoletni.

Z jakimi problemami trzeba się zmierzyć w przypadku śmierci wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Udziały spółki z o.o. standardowo odziedziczą spadkobiercy zmarłego wspólnika, który nie muszą być przygotowani do pełnienia tak odpowiedzialnej roli. Można temu zapobiec konstruując odpowiednie zapisy w umowie spółki i wypłacając spadkobiercom odpowiedni ekwiwalent za udziały.

A jak to jest w spółce akcyjnej?

Statut spółki nie może zawierać zapisów dotyczących dziedziczenia udziałów, zatem każdy ze wspólników musi zadbać o tą kwestię we własnym zakresie. Spółka powinna zabezpieczyć wspólników polisami, bo akcje są dziedziczone na zasadach ogólnych.

Trzeba pamiętać o tym, że pewne szczególne przywileje zarządu nie przechodzą na spadkobierców (prawo głosu i dywidendy). Spadkobiercy nie będą mieli wpływu na sposób funkcjonowania firmy i podejmowane decyzje.

Jak się zabrać do planowania spadkowego w spółce?

Krok 1: W pierwszym kroku należy usiąść i zastanowić się jaki wpływ na funkcjonowanie firmy będzie mieć sytuacja gdyby nas nagle zabrakło. Wszystkie przemyślenia należy spisać na kartce. Z pewnością pojawią się tematy związane z emocjami, a także z zagadnieniami finansowymi i prawnymi.

Krok 2: Swoje spostrzeżenia przedyskutuj ze wspólnikami. Drugi, trzeci i kolejne punkty widzenia pozwolą dostrzec zagrożenia, o których nawet nie myśleliśmy.

Do rozważenia są w szczególności takie zagadnienia jak:

– czy spółka może istnieć bez jednego wspólnika,

– zabezpieczenie rezerw na spłatę zobowiązań firmy (kredyty, pożyczki, rozliczenia z pracownikami i kontrahentami, itd.),

– uregulowanie podstaw prawnych majątku wniesionego do spółki przez wspólników,

– przepisanie koncesji na spółkę, jeśli były to koncesje zapisane na jednego ze wspólników, np. w spółce jawnej,

– spłata spadkobierców zmarłego wspólnika, by nie pozwolić na wejście do spółki nowym wspólnikom,

– podatki – utworzenie rezerwy na podatek od spadków od darowizn,

Krok 3: Gdy powyższe kwestie zostały wstępnie przedyskutowane między wspólnikami warto spotkać się z prawnikiem specjalizującym się w sukcesji w biznesie. Prawnik wyjaśni nam sposób dziedziczenia w świetle polskiego prawa, opracuje stosowne zapisy w umowie spółki, wskaże sposób uporządkowania umów majątkowych małżeńskich, pomoże oszacować kwoty jakie powinny się znaleźć na polisach ubezpieczenia krzyżowego.

Krok 4: Spotkanie z doradcą ubezpieczeniowym jest kolejną rzeczą jaką należy wykonać by wdrożyć sukcesję w życie. Doradca omówi zakres ochrony, doradzi optymalne rozwiązanie dla spółki. Pomoże prawidłowo przygotować wniosek ubezpieczeniowy i przeprowadzi spółkę przez cały proces uzyskiwania ochrony ubezpieczeniowej.

Jakie sumy ubezpieczenia powinny się pojawić na polisie na życie?

Kwota ta powinna odpowiadać wartości udziałów danego wspólnika. Taka suma pozwoli spłacić roszczenia spadkobierców, które w sytuacji śmierci wspólnika stają się najistotniejszym problemem.


Jak robimy TO w Aviva?

Współpracuję z prawnikami o ogromnym doświadczeniu w planowaniu spadkowym, zarówno w rodzinie jak i w firmie. Dzięki temu moi klienci otrzymują kompleksową obsługę w tej trudnej materii.

Interesuje Cię temat sukcesji? Spotkajmy się i porozmawiajmy o tym, czy Twoja rodzina i firma są gotowe na wypadek Twojej śmierci.

 

Opublikowano w:

Aleksandra Krajnik

Doradztwo ubezpieczeniowe to moja pasja. Jako agent pracuję od 2014 roku i zabezpieczam życie i zdrowie setek osób. Polisa to doskonałe narzędzie pod warunkiem, że kwestie prawne są poukładane - współpracuję więc z prawnikami, księgowymi, doradcami sukcesyjnymi. Otaczam klientów kompleksową opieką.