W co mogę zainwestować pieniądze?

piggy-bank-621068_1280

To pytanie stawia sobie wielu moich klientów. Zwykle nie mają czasu by analizować rynki finansowe, produkty bankowe więc zaoszczędzone pieniądze trzymają na koncie bankowym, w ostateczności przelewają na konto oszczędnościowe udostępnione przez bank prowadzący rachunek podstawowy.

Lokata bankowa

Gdy uzbiera się większa kwota z odłożonych pieniędzy, wtedy klienci zaczynają się rozglądać za rozwiązaniem inwestycyjnym. Najczęściej wybierana jest lokata bankowa. Wynika to z faktu, że jest postrzegana jako bezpieczne i łatwo dostępne rozwiązanie. Do innych zalet lokaty należy gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz niewielki kapitał własny wymagany na założenie lokaty. Klienci jednak zapominają o jednym – o niewielkim zysku, często równym inflacji.

Polisolokata

Rozwiązanie o którym teraz napiszę kilka słów, zyskało swego czasu złą sławę i klienci reagują alergicznie słysząc hasło – polisolokata. Wynika to przede wszystkim z faktu, że klienci inwestowali swoje pieniądze w dość ryzykowne rozwiązania powiązane ściśle z rynkiem akcyjnym. Kuszeni wysokimi stopami zwrotu, klienci zapominali o tym, że to inwestycja długoterminowa. Duża dostępność rozwiązania, a także dodatkowe korzyści związane z dodatkowym ubezpieczeniem stanowiącym część oferty, kusiły. Obecnie mam wrażenie, że polisolokaty są w odwrocie, a szkoda. Jest sporo rozwiązań inwestycyjnych połączonych z ubezpieczeniem, gdzie pieniądze są inwestowane w bezpieczne instrumenty finansowe pozwalające zarobić dużo lepiej niż na tradycyjnej lokacie bankowej.

Fundusze inwestycyjne

Narzędzie, które zyskuje na popularności z każdym rokiem. Wciąż jednak wywołuje lekki dreszczyk emocji, bo klienci postrzegają fundusze inwestycyjne przez pryzmat inwestycji w akcje. Jednak największą zaletą tego instrumentu jest to, że są bardzo szerokie możliwości inwestowania, od bardzo bezpiecznych funduszy skoncentrowanych na inwestowaniu w obligacje i rynki pieniężne, przez narzędzia o mieszanej strukturze (obligacje, instrumenty pieniężne, akcje), po agresywne fundusze akcyjne.

Fundusze są łatwo dostępne, a ich funkcjonowanie podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Należy pamiętać, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne powinno mieć charakter długoterminowy, wtedy istnieje możliwość uzyskania wysokich zysków.

Giełda

Lata dziewięćdziesiąte to prawdziwy boom giełdowy. Kto żyw kupował akcje, bo nawet niewielki kapitał początkowy pozwalał się stać inwestorem giełdowym. Niewiele osób zdawało sobie sprawę, że oprócz pieniędzy mniejszych lub większych wymagana była duża wiedza z zakresu gry na giełdzie. Giełda to możliwość uzyskania wysokich zysków, których część pochłaniały koszty dodatkowe, takie jak prowizje oraz koszty otwarcia i prowadzenia rachunków maklerskich.

Nieruchomości

Po grze na giełdzie przyszła moda na inwestowanie w nieruchomości. Ten trend utrzymuje się nadal, choć na mniejsza skalę. Wymagany duży kapitał początkowy, wysokie ryzyko oraz mała płynność wynikająca z możliwych trudności ze zbyciem nieruchomości powodują, że inwestycję w nieruchomości wybiera wąskie grono inwestorów.

Inne inwestycje

Pamiętacie modę na inwestycje w złoto? Kamienie szlachetne? Teraz na topie jest inwestycja w sztukę, w szczególności niektóre z kancelarii inwestycyjnych promują inwestycję w młodych artystów. Kapitał jaki jest wymagany jest zróżnicowany, natomiast przewidywane zyski są trudne do przewidzenia, a co za tym idzie, jest wysokie ryzyko, że zwrot z inwestycji nie będzie taki jak oczekiwany. Moda się zmienia.

Jak znaleźć inwestycję dla siebie?

Najlepiej spotkać się z fachowcem, który przeprowadzi analizę potrzeb klienta. Istotne jest aby klient odpowiedział sobie i doradcy na następujące pytania:

– Jaki jest horyzont czasowy przewidywany dla inwestycji?

– Jaką kwotą dysponuje inwestor?

– W jakim wieku jest inwestor?

– Jaki jest cel inwestycji?

– Czy inwestycja ma mieć charakter jednorazowy czy będzie to regularne oszczędzanie?

– Czy wymagany jest stały dostęp do zainwestowanych kwot?

– Jakie są oczekiwane zyski?

– Jakie ryzyko akceptuje klient?

– Jaki jest poziom wiedzy inwestycyjnej klienta?

W trakcie spotkania doradca powinien poznać powody jakie kierują klientem, że chce pieniądze zainwestować. Łatwiej wtedy dobrać optymalne rozwiązanie dla inwestora.

W jakim celu moi klienci inwestują pieniądze?

Motywy jakie kierują moimi klientami by zrobić inwestycje:

– budowanie kapitału na emeryturę,

– chęć zgromadzenia kapitału na wkład na własne mieszkanie,

– stworzenie rezerwy w firmie pod kątem inwestycji lub spłat zobowiązań,

– tworzenie rezerw finansowych “na wszelki wypadek”,

– oszczędzanie pod kątem edukacji dzieci (studia, staż zagraniczny),

– budowanie kapitału na wkład na mieszkanie dla dziecka,

– ulga podatkowa – obniżenie podstawy opodatkowania dzięki IKZE,

– odkładanie nadwyżek finansowych na bliżej nieokreślony cel.


A Ty posiadasz oszczędności?

Odłożone pieniądze inwestujesz czy trzymasz na koncie?

Jesteś przygotowana/y na nieprzewidziane sytuacje?

Co motywuje Cię do oszczędzania?

Co Cię zniechęca by odkładać nadwyżki finansowe?

Potrzebujesz porady? Skontaktuj się ze mną – KLIK.

Aleksandra Krajnik

Doradztwo ubezpieczeniowe to moja pasja. Jako agent pracuję od 2014 roku i zabezpieczam życie i zdrowie setek osób. Polisa to doskonałe narzędzie pod warunkiem, że kwestie prawne są poukładane - współpracuję więc z prawnikami, księgowymi, doradcami sukcesyjnymi. Otaczam klientów kompleksową opieką.