Kiedy wystarcza EKUZ, a kiedy myśleć o ubezpieczeniu turystycznym?

vw-camper-336606_1280

EKUZ? A co to jest?

EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

To dowód ubezpieczenia w NFZ, którym się legitymujemy w innych krajach Unii Europejskiej oraz krajach EFTA. Na wszelki wypadek wymienię te kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Francja i terytoria francuskie (Gwadelupa, Martynika, Reunion, St. Pierre-et-Miquelon, Gujana Francuska), Finlandia, Grecja, Hiszpania i terytoria hiszpańskie (Majorka i Wyspy Kanaryjskie), Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia i terytoria portugalskie (Azory, Madera), Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry i kraje EFTA czyli Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein.

Ile trzeba zapłacić za EKUZ?

Nic. Karta jest wydawana bezpłatnie dla każdej osoby objętej ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ.

Dla kogo EKUZ?

Kartę powinny posiadać osoby podróżujące po Europie i krajach EFTA zarówno w celach turystycznych, jak i zawodowych. EKUZ może otrzymać osoba bezrobotna, pod warunkiem, że podróż do innego państwa jest związana z poszukiwaniem pracy.

Kiedy i gdzie można skorzystać z EKUZ?

Karta zapewnia dostęp do świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłych  niezbędnych z przyczyn medycznych w placówkach posiadających umowę podpisaną z państwowym funduszem zdrowia (odpowiednim dla państwa w którym akurat jesteśmy).

Należy pamiętać, że korzystanie ze świadczeń medycznych odbywa się na zasadach obowiązujących w danym kraju, może się to wiązać z częściowa dopłatą do wykonywanych procedur medycznych.

Dlaczego zatem w ogóle myśleć o polisie turystycznej?

Karta EKUZ pozwoli pokryć koszty leczenia, ale nie obejmuje takich elementów jak chociażby Assistance czy transportu medycznego do Polski.

To co mam jeszcze w ubezpieczeniu turystycznym?

Ubezpieczenia turystyczne mogą być niemal dowolnie modyfikowane przez osobę pragnącą się ubezpieczyć. Można ustalać sumy ubezpieczenia, zakres ochrony i usług dodatkowych, które będą zrefundowane przez ubezpieczyciela. Poniżej w kilku słowach opiszę jakie najpopularniejsze elementy obejmują ubezpieczenia turystyczne.

Koszty leczenia – towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty leczenia, środków opatrunkowych, ortopedycznych, etc. Należy dodać, że leczenie nie musi się odbywać w ośrodkach zdrowia podlegających pod państwowy fundusz zdrowia.

Koszty leczenia chorób przewlekłych – za dodatkowa opłatą ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia związane z zaostrzeniem się stanu chorobowego wynikającego z choroby przewlekłej, np. cukrzycy.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – towarzystwo pomoże nam w przypadku nieszczęśliwego wypadku i wypłaci odszkodowanie jeśli zostanie odniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Koszty ratownictwa i poszukiwania – ubezpieczyciel zorganizuje i sfinansuje akcję poszukiwawczą w górach czy na morzu.

Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego – towarzystwo obejmuje ochroną bagaż i sprzęt sportowy od momentu wyjścia z domu przez cały okres podróży. Ochrona obejmuje wypadek kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.

Odpowiedzialność cywilna – to ochrona w ramach której ubezpieczyciel przejmuje na siebie wynagrodzenie straty osobie, której wyrządziliśmy szkodę. W razie potrzeby towarzystwo pokryje koszty obrony.

Assistance – to taki anioł stróż, a właściwie cały zespół aniołów stróżów, którzy pomogą nam zorganizować pomoc medyczną, transport medyczny. W zależności od zakresu ubezpieczenia Assistance może objąć również pomoc w razie utraty dokumentów, pokrycie kosztów tłumacza, itd.

Transport zwłok – może być bardzo kosztowny, zwłaszcza jeśli ponieśliśmy śmierć w odległym zakątku świata. W takiej sytuacji rodzina nie musi się martwić o koszty, które w przypadku transportu zwłok są bardzo wysokie. Koszty bierze na siebie ubezpieczyciel.

Podsumowując…

EKUZ może być uzupełnieniem ubezpieczenia podróżnego. W dobie tanich ubezpieczeń podróżnych warto pomyśleć o zabezpieczeniu się nieprzewidziane zdarzenia jakie mogą nas spotkać poza granicami Polski. Assistance pomoże nam nawet w najbardziej kryzysowych sytuacjach dzięki czemu ani my ani nasi bliscy nie będą musieli się martwić o stronę finansową zorganizowania pomocy.

Opublikowano w:

Aleksandra Krajnik

Doradztwo ubezpieczeniowe to moja pasja. Jako agent pracuję od 2014 roku i zabezpieczam życie i zdrowie setek osób. Polisa to doskonałe narzędzie pod warunkiem, że kwestie prawne są poukładane - współpracuję więc z prawnikami, księgowymi, doradcami sukcesyjnymi. Otaczam klientów kompleksową opieką.