Ubezpieczenie NNW dla dzieciaków

girl-1004432_640

Sporadycznie na moim blogu pojawiają się konkretne oferty ubezpieczeń. Dziś jest ten wyjątkowy dzień, a to dlatego, że ubezpieczenie o którym dziś napiszę, jest absolutnie mistrzostwem świata.

Co więcej, teraz każdy rodzic mniejszej czy większej pociechy rozgorączkowany rozgląda się za ubezpieczeniem wypadkowym dla swojego dziecka. I dla tych wszystkich mam doskonałą wiadomość: oto jest!

Jak działa NNW szkolne?

Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Oznacza to, że dziecko otrzyma wypłatę z ubezpieczenia za uszczerbek na zdrowiu będący wynikiem nieszczęśliwego wypadku.  Na podstawie sumy ubezpieczenia z polisy i procentu uszczerbku wylicza się odszkodowanie ( im wyższa suma ubezpieczenia, tym większa wypłata świadczenia). Ubezpieczenie NNW zawiera również zwrot kosztów leczenia (leków, sprzętu ortopedycznego), pobytu w szpitalu czy kosztów rehabilitacji, która jest następstwem nieszczęśliwego wypadku. W ramach usługi Assistance ubezpieczenie zapewnia wizytę pielęgniarki, psychologa oraz organizację i zwrot kosztów korepetycji.

Jak ubezpieczyć dziecko i kogo ubezpieczamy?

Dziecko możesz ubezpieczyć zarówno samodzielnie, kupując ubezpieczenie online na naszej stronie, jak również przystępując do ubezpieczenia grupowego oferowanego w placówce.

Ubezpieczamy publiczne i niepubliczne placówki oświatowe: żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoły branżowe, szkoła policealna, artystyczna, dom dziecka, rodzinny dom dziecka, placówka oświatowo- wychowawcza.

Dlaczego ubezpieczenie NNW jest takie ważne?

Ubezpieczenie szkolne NNW zapewnia ochronę przez cały rok, na terenie całego świata (w niektórych przypadkach koszty są zwracanie pod warunkiem poniesienia ich na terytorium RP, szczegóły dostępne w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Ważne, aby ubezpieczenie obejmowało zdarzenia, które mają miejsce zarówno w szkole, ale także poza nią, m.in. podczas wakacji, ferii, wyjazdów, zajęć pozalekcyjnych.

Ubezpieczenie NNW dziecka – o czym pamiętać?

Wybierając ubezpieczenie dla dziecka warto zwrócić uwagę czy obejmuje ono zajęcia sportowe oraz ochronę poza placówką. Warto także zwrócić uwagę czy możemy uzyskać świadczenie na koszty leczenia i rehabilitacji co może być przydatne w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, jak również to czy ubezpieczenie posiada w swoim zakresie ochronę od takich zdarzeń jak np. utrata zębów.

Co wyróżnia ofertę na rynku?

  • Ochrona na 12 miesięcy, zarówno w szkole, w domu, na wycieczce czy w czasie zajęć pozalekcyjnych,
  • Wiele wariantów ubezpieczenia do wyboru – składka zmieści się w każdym budżecie,
  • Szeroki zakres ochrony – następstwa nieszczęśliwych wypadków, pobyt w szpitalu w wyniku choroby, koszty rehabilitacji i wiele innych,
  • Wypłata w razie pobytu w szpitalu z powodu choroby – płatne od 1-go dnia pobytu.
  • Świadczenie z tytułu ukąszenia, użądlenia przez owady lub pogryzienia przez psa płatne po 1-ym dniu pobytu w szpitalu
  • Wysokie kwoty dot. naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  • Assistance w ramach którego są dostępne np. wizyty pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku lub organizacja i pokrycie kosztów korepetycji dla dziecka.
  • Wypłata w razie śmierci rodzica lub opiekuna.
  • Szybkie zawarcie ubezpieczenia online – SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ BY OTRZYMAĆ LINK

 

Aleksandra Krajnik
tel. 533 383 505
email: krajnik.aleksandra@aviva.com.pl

 

Oferta ubezpieczenia NNW dla dzieci

Oferta NNW dla dzieci

assistance w NNW dla dzieci

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Do kogo jest skierowana oferta?

Do dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły policealnej, domu dziecka,  placówek oświatowo-wychowawczej organizującej czas wolny. W tym też szkoły sportowe. Ubezpieczenie chroni dzieci również podczas pozaszkolnych zajęć dodatkowych. Maksymalny wiek ubezpieczonego to 22 lata.

Jaka jest data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej?

Do ubezpieczenia można przystąpić z datą 1 wrzenia lub 1 października (na rok 2019/2020 inne daty rozpoczęcia ochrony nie są przewidziane)

Jak dostarczone będzie potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia?

Każdy rodzic otrzyma certyfikat, wygenerowany automatycznie z systemu. Można też poprosić Agenta (czyli mnie 🙂 ) o dotarczenie dokumentu.

Czy dziecko ubezpieczone w ramach polisy dla szkoły jest chronione podczas zajęć poza szkołą np. zajęć w szkółce piłkarskiej albo podczas innych treningów sportowych, w czasie zajęć w zakresie sportów walki?

Tak. Ochrona obejmuje zajęcia sportowe zarówno w szkole jak i poza nią. Także sporty walki czyli aikido, judo, karate i wiele innych.

Jakie sporty są wyłączone z ochrony?

Tak, dzieci chronione są także w ramach uprawiania sportu. Wyjątkiem jest zawodowe uprawianie sportu oraz sporty wysokiego ryzyka jak np. skoki ze spadochronem, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, pilotowanie samolotów silnikowych, wspinaczka wysokogórska itp. Pełna lista sportów podwyższonego ryzyka dostępna jest OWU “Twoje Dziecko 1/2019”.

Czy NNW szkolne działa w czasie wakacji?

Tak, ochrona w ramach produktu Twoje Dziecko jest świadczona przez cały rok, w tym także w wakacje.

Czy rodzic mający pod opieką kilkoro dzieci musi za każdym razem od nowa skorzystać z “linku” do logowania aby wpisać poszczególne dzieci?

Tak, dla każdego dziecka musi być wygenerowany oddzielny link.

Jeśli rodzic będzie ubezpieczał swoje dziecko przez serwis Moja Aviva, czy może ubezpieczyć również dziecko brata, kuzyna, znajomego… ?

Nie, ponieważ to opiekun prawny potwierdza poprawność zadeklarowanych danych i zapoznanie się z OWU, nie została w formularzu przewidziana opcja z deklaracją dołączenia dla innej osoby niż opiekun prawny zapisywanego dziecka. Jednak jeśli brat, kuzyn czy znajomy skontaktują się ze mną, to wygeneruję dla nich oddzielny link i będą mogli również skorzystać z najlepszej oferty na rynku.

Czy ubezpieczeniem możemy objąć szkołę lotniczą (wiek uczniów < 22 lat)?

Tak.

Jak zinterpretować odpowiedzialność za zniszczone okulary ?

Zarówno w nowym jak i obecnym produkcie jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z zapisami OWU) zniszczone zostaną okulary dziecka jest nasza odpowiedzialność. Nie odpowiadamy jeżeli nieszczęśliwy wypadek nie miał miejsca tj. nie wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu oraz np. w przypadku zagubienia okularów.

 

A tutaj możecie pobrać dokumenty dotyczące ubezpieczenia:

Warunki Ogólne Ubezpieczenia NNW Twoje Dziecko

Tabela Uszczerbku Na Zdrowiu NNW Twoje Dziecko

Informacja o dystrybutorze Aviva TUO

Aleksandra Krajnik

Doradztwo ubezpieczeniowe to moja pasja. Jako agent pracuję od 2014 roku i zabezpieczam życie i zdrowie setek osób. Polisa to doskonałe narzędzie pod warunkiem, że kwestie prawne są poukładane - współpracuję więc z prawnikami, księgowymi, doradcami sukcesyjnymi. Otaczam klientów kompleksową opieką.