Jak i gdzie szukać polis po śmierci ubezpieczonego?

Signature 3832563 640

To pytanie pojawia się dość często na forum dla agentów: przyszła do mnie rodzina klienta, podejrzewają, że miał polisy na życie ale nie wiedzą co i jak i gdzie. Chcą złożyć roszczenie, ale nie wiedzą do jakiego towarzystwa je skierować.

Kto może udzielać informacji o polisach zmarłego?

Formalnie nikt. Nawet jeżeli było zrobione pełnomocnictwo to wygasa ono w momencie śmierci mocodawcy. Agenta obejmuje z kolei tajemnica ubezpieczeniowa i nie ma prawa udzielać informacji o polisach klienta, nawet po jego śmierci. Towarzystwo ubezpieczeniowe również nie odpowie czy dana osoba posiadała polisy w danym towarzystwie ze względu na RODO.

Jak sprawdzić czy były polisy?

Sposobów jest kilka, wszystko tylko kwestia czasu jaki poświęcimy na szukanie tych danych. Niektóre z metod mogą być niedostępne, jeśli np. nie masz dostępu do konta i wyciągów zmarłego, podobnie jest z pocztą elektroniczną czy telefonem.

  • przegląd dokumentów papierowych – pośród dokumentów powinien być druk polisy lub listów rocznicowych. Możliwe, że przy polisie będzie też wizytówka agenta obsługującego polisę z którym warto się skontaktować – pomoże złożyć roszczenie.
  • sprawdzenie wyciągów z konta – polisy należy opłacać (a to zaskoczenie, co?), stąd przeglądając wyciągi z konta znajdziesz informację o tym do jakiego towarzystwa były przelewane składki. W tytule przelewu zwykle klienci podają numer polisy, więc i ta informacja będzie na wyciągu z konta.
  • sprawdzenie poczty elektronicznej – od kilku lat wielu klientów zdecydowało się na przesyłanie informacji o polisach za pośrednictwem poczty elektronicznej, stąd przeglądając pocztę można trafić na listy rocznicowe lub informacje o zaległościach w płatnościach. Pliki te zwykle są zabezpieczone hasłem, natomiast jeśli znasz zmarłego, to bez większego problemu podasz hasło dostępowe do pliku.
  • sprawdzenie telefonu komórkowego – większość ubezpieczycieli przesyła smsem informacje o zaległości na polisie. W takim smsie znajdziemy informację o towarzystwie ubezpieczeniowym, czasami także numer polisy.

Jeśli są wątpliwości w którym towarzystwie była polisa, wtedy można złożyć komplet dokumentów do roszczenia do każdego towarzystwa ubezpieczeniowego, które podejrzewamy o prowadzenie polisy zmarłego. Warto dołączyć pismo przewodnie informujące o sytuacji, że szukasz polis i przypuszczasz, że jesteś uposażony. To najdłuższa w realizacji ścieżka będąca ostatecznością.

Co możesz zrobić dziś by ułatwić bliskim załatwienie spraw po Twojej śmierci?

Tutaj kłania się rozwiązanie o którym opowiadam klientom na spotkaniach, czyli tzw. święta teczka. To rozpiska wg której klienci porządkują dokumenty, ale także inne sprawy takie jak wskazują banki, w których posiadają rachunki, numery ksiąg wieczystych dla nieruchomości, itd.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia roszczenia?

Do złożenia roszczenia z tytułu śmierci wymagane jest złożenie kompletu dokumentów – zestaw ten może się minimalnie różnić pomiędzy towarzystwami:

  • wypełniony druk roszczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego
  • kopia karty zgonu lub innego dokumentu potwierdzającego przyczynę śmierci – dla roszczeń w związku ze śmiercią wskutek nieszczęśliwego wypadku lub samobójstwem – kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, czyli protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej policji lub postanowienia prokuratury
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej roszczenie

Kto może złożyć roszczenie?

Roszczenie składają uposażeni lub osoby uprawnione, o tym więcej tutaj: https://aleksandra-krajnik.pl/kim-jest-uposazony-na-polisie/

A gdy nie wiadomo kto jest uposażony?

W takich sytuacjach wszystkie osoby, które uważają, że mogą być uposażonymi, składają roszczenie (komplet dokumentów) do towarzystwa ubezpieczeniowego. Towarzystwo sprawdzi dyspozycję zmarzłego ubezpieczonego i wypłaci pieniądze uprawnionym osobom.

Pytania? Wątpliwości?

Zapraszam do kontaktu: + 48 533 383 505

Aleksandra Krajnik

Doradztwo ubezpieczeniowe to moja pasja. Jako agent pracuję od 2014 roku i zabezpieczam życie i zdrowie setek osób. Polisa to doskonałe narzędzie pod warunkiem, że kwestie prawne są poukładane - współpracuję więc z prawnikami, księgowymi, doradcami sukcesyjnymi. Otaczam klientów kompleksową opieką.